دل نوشته اي از طرف مديريت وبلاگ تقديم به

 

امام زمان (عج) :

 

سلام بر مهدي فاطمه (عج)

 

اي آقاي من جمعه ها از پي هم گذشت و ما بندگان مانديم

 

و چشم انتظاري ، قبول دارم اي يوسف زهرا ما مقصريم

 

شايد اين بار هم از صميم قلب دعاي فرج نخوانديم

 

شايد صبح كه دعاي عهد مي خوانديم واقعا براي عهد بستن باشما نبوده

 

شايد سرنماز دعايي براي ظهورت نكرديم اي آقاي من و سرور من

 

شايد بازهم لايق ديدارت نبوديم درست است !

 

ما ازاعمال خود مي ترسيم بقدري گناه داريم كه روي ديدار تو را ندارم

 

اي عزيز زهرا (س) براي سلامتي ات شب و روز دعا مي كنيم

 

ولي باز هم از روي ديدار شما شرمنده ايم ، اي مولاي من

 

تو خوب ميداني كه چشم ها منتظرت توست ولي دلها نه

 

با همه شرمندگي ام بازهم برايت دعاي فرج مي خوانم

 

اميد است كه تو بيايي يقين دارم كه مي آيي

 

براي اينكه وعدي الهي چنين است

 

آيا 313 جوانمرد در اين عالم نيست ؟!

 

بازهم ماشرمنده ايم وقت اذان است ولي اميد دارم كه مي آيي

 

براي آمدنت دعا مي كنم كه بيايي به اميد خدا كه مي آيي

 

 

الهم عجل الوليك الفرج